Για το βερνίκι δεν ισχύει ό,τι ισχύει για το χρώμα. Στην σχετική ενότητα έχουμε αναφέρει ότι ενδεικτικά σε ένα μεσαίο αυτοκίνητο για ένα καπό, μία πόρτα ή τον ουρανό χρειάζεται συνήθως 1,5 με 2 δοχεία σπρέι έχοντας εφαρμόσει δύο (2) χέρια. Βερνίκι χρειάζεται λιγότερο. Δεν είναι απαραίτητο να χρειάζονται δύο χέρια.

Αυτό όμως εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής του σπρέι βερνικιού από τον εκάστοτε τεχνίτη (κατά πόσο υπολογίζει την σωστή απόσταση, τις καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες βάφει κ.α.).

Μεγάλη προσοχή δώστε στην επιλογή του βερνικιού, ανάλογα από το αν θέλετε να επισκευάσετε μικρή ή μεγάλη επιφάνεια.