Οι σωστές αποστάσεις, το σωστό βάψιμο. Όχι λιγότερο η περισσότερο από 20 εκατοστά. Προσοχή στις καιρικές συνθήκες. Μην βάψετε μετά τις μεσημεριανές ώρες, αν έχει υγρασία ή αν βρεχει.

Αφήστε, ιδανικά, 24 ώρες να στεγνώσει πλήρως, μετά τρίψτε την επιφάνεια ελαφρά και εφαρμόζετε το χρώμα. Αν δεν έχετε το χρονικό περιθώριο, αφήστε τουλάχιστον 3 ώρες να στεγνώσει.

Αν δεν στεγνώσει σωστά υπάρχει πιθανότητα είτε η επιφάνεια να εμφανίσει στίγματα (μπιμπίκια ή φουσκαλίτσες), ειτε να φουσκώσει/ζαρώσει το χρώμα.

Σημαντικό ρόλο παίζει να ταιριάζουν εταιρείες υλικών, το αστάρι με το χρώμα.